Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Μάχη στο Παπαζλί (χωριό δίπλα στο Κόλντερε). Μια αυθεντική περιγραφή της μάχης (1919) από έναν εύζωνα βρήκαμε στο ιστολόγιο: sotosalexopoulos.blogspot.gr (υπέροχη η γλώσσα και η ορθογραφία του ημερολογίου)


Πολεμικό Ημερολόγιο του Χρήστου Δ. Αλεξόπουλου

...Διότι επολυμούσαν ένα τάγμα μι 2 χηλιάδις ακμέτιδις.
Και τους περκίκλοσαν μέσα εις το χωρίον Παπαζλύ μιανίς βραδιάς, τιν νίκταν. Και εκσιμιρόσαν ποιρκικλομένι από δίο χιλιάδις τούρκς! Αλά ένα κοράϊ αποφασίσαν, κάναν όλυ, οσάν ευζώνι πού ’τανε κυ σαν παλυκάρια εχημίσαν όλυ! Έναν κοράϊ κάνα{ν} δια τις λόνχις απάνου κυ μι τα πολιβόλα. Εκύνιν τιν όραν δεν επρόκαναν [πρόφτασαν] να λάβον καμίαν διαταγίν, ένεκα τον κίκλου. Ει κύρι-κύριε αξυματικί τους τότες τα χάσαν όλυ! Αλά ει καλύ ευζώνι, αφόσον είδον ότε είτον [ήτο] επόμινον να εχμαλοθόν [αιχμαλωτισθούν], τότες δεν περίμιναν να λάβον καμίαν διαταγίν. Αλά ανίκσαν δικσιά κι αριστιρά και χίμισαν απάνου εις τιν μάχιν. Και βαρέθικαν και πλυγόθικαν μόνον 25 με 30 ευζώνι. Και διέλεσαν τους τούρκους! Κε όσιν έπισαν εις τον κάμπον τους σακατέψαν ει επίς [ιππείς] και τα πολεβόλα. Και φονάζαν:
-Αλάχ! Αλάχ! Αφίτε μας!
Και βαρέσαν: φόνι 300 κε τραγματίει 500. Εφτάσαμι
και εμίς αλά δεν ελάβαμι μέρος, εδιαλύθισαν…….»
Χάρτης των επιχειρήσεων. Το Παπαζλί είναι κοντά στο Κόλντερε
Πηγή: https://sotosalexopoulos.blogspot.gr/2010/05/3.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου