Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Από το Ονομαστικό ευρετήριο αγροτών προσφύγων της ΕΠΜ (Στέλιος Γκαλάς)


Το τελευταίο τοπωνύμιο, στη δεύτερη στήλη, αφορά το όνομα της εκκλησιαστικής περιφέρειας (τουλάχιστον για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο). Το Κόλντερε δεν είχε διοικητική εξάρτηση από την Έφεσο (που άλλωστε δεν υπήρχε ως πόλη στα νεώτερα χρόνια), ανήκε απλώς στη Μητρόπολη Εφέσου με έδρα τη Μαγνησία. Στον αριθμό δηλώσεως είναι, μεταξύ άλλων, κωδικοποιημένος και ο τόπος εγκατάστασης. Το όνομα Στέλιος Γκαλάς γράφτηκε εκ παραδρομής Γκαλής. Οι υπόλοιποι με το ίδιο όνομα βρίσκονται σε άλλη σελίδα και είναι επίσης από το Κόλντερε.

Πηγή: Ονομαστικό Ευρετήριο Αγροτών Προσφύγων ΕΠΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου