Σάββατο, 17 Μαΐου 2014

Ο Πλαστήρας στη Μικρά Ασία και το πέρασμά του από το Κόλντερε


TO 5/42 ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

(Απόσπασμα από την πτυχιακή εργασία της  ΠΑΝΤΕΛΙΝΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΜΟΝΑ με θέμα Νικόλαος Πλαστήρας)

Ο συνταγματάρχης Νικόλαος Πλαστήρας είχε αποκτήσει εξαιρετική φήμη στο στρατό για τη δράση του στο Μακεδονικό μέτωπο το 1918, στην Ουκρανία το 1919 και στο Σαγγάριο το 1921. Ακόμα, κατά την εκδήλωση της τουρκικής επιθέσεως του Αυγούστου του 1922 έδωσε σκληρή μάχη με το απόσπασμα που διοικούσε στο Καλετζίκ Δαγ, ένα από τα κρισιμότερα σημεία της ελληνικής αμυντικής γραμμής. Στη συνέχεια, μετά την κατάρρευση του μετώπου, συμπτύχθηκε στη θέση Χασάν Ντεντέ Τεπέ της γραμμής Τουμλού Μπουνάρ. Η υποχώρηση του αποσπάσματός του προς τα δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, που εκτελέστηκε με παραδειγματική τάξη, συντέλεσε ουσιαστικά στην επιτυχή υποχώρηση ολόκληρου του συγκροτήματος Φράγκου.

Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

Η απώτερη καταγωγή των κατοίκων του Κόλντερε

http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=5295
Από την Εγκυκλοπαίδεια του ΙΜΕ (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) μαθαίνουμε για την εγκατάσταση Πελοποννησίων στα μικρασιατικά παράλια (και στα χωριά της Μαγνησίας) μετά τα Ορλοφικά.
(Επιλέξτε τον πιο πάνω σύνδεσμο)

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Οι παχύσαρκοι Τούρκοι του Κόλντερε

 Κάτι δεν πάει καλά εδώ (βλ. παρακάτω σύνδεσμο). Ή χτύπησε ο "δαίμων" της πληκτρολόγησης ή οι Τούρκοι στο Κόλντερε έτρωγαν πράγματι πολύ. Κατά τα άλλα η εργασία είναι αρκετά αξιόλογη.
(Το επώνυμο του αφηγητή της μαρτυρίας προδίδει μια μακρινή μάλλον συγγένεια με τον υποφαινόμενο).

http://www.oodegr.com/oode/biblia/sx_ell_toyrk1/perieh.htm#_Toc145767541

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014