Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

KOLDERE DÜĞÜN (ΓΑΜΟΣ ΣΤΟ ΚΟΛΝΤΕΡΕ)

Άραγε πού γίνεται ο γάμος αυτός, στο Κόλντερε της τουρκικής Μανισάς ή κάπου στη Μακεδονία; Τι υπέροχη μείξη πολιτιστικών στοιχείων ένθεν και ένθεν του Αιγαίου!